O mně

Projekční kancelář jsem založil v roce 1991, kde kromě projekční činnosti jsem prováděl inženýrskou činnost v oblasti pozemních staveb. Jako všechny nově vzniklé firmy jsem z počátku projektoval spíše menší zakázky a postupem času jsem začal, ve spolupráci s dalšími projektanty, projektovat i větší investiční celky.

Převažující činností podnikání je zpracování projektové dokumentace na objekty pozemního stavitelství zahrnující halové objekty, občanskou vybavenost, administrativní budovy, bytové a rodinné domy a zemědělské stavby. Neodmyslitelnou součástí kvalitního projektu je inženýrská příprava, spočívající v zajištění potřebných dokladů v průběhu zpracování projektové dokumentace, až do fáze vydání stavebního povolení.

V průběhu realizace stavby provádím autorský dozor. Zabezpečuji, podle požadavku zákazníka, technický dozor stavebníka-investora. Cílem firmy je poskytovat kvalitní služby v oboru projektování, návrhů a posouzení stavebních konstrukcí. Od počátku existence firmy jsem se zaměřil na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, flexibilitu při hledání konceptu projektu, kvalitní statické řešení a vysokou odbornou úroveň. Můj tým je složen z projektantů s bohatými zkušenostmi z projektování i na zakázkách většího rozsahu.

Od srpna 2016 jsem byl zveřejněn v seznamu Odborně způsobilých osoby pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění na stránkách ministerstva životního prostředí. Zkoušky provádím dle § 3a odst. 3 písm.b) vyhl. č.450/2005 Sb. a to náhradním způsobem, tzn. kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrži nebo senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrže nebo potrubí.

Od 01.01.2018 bude založena společnost s ručením omezeným „STAVBY HOMOLA s.r.o.“ a to z důvodu zkvalitnění služeb a posunutí na vyšší úroveň.

Služby

– projekční činnost
– požárně bezpečnostní řešení
– vypracování průkazů ENB dle č. 148/2007 Sb.
– funkce dozoru na stavbách
– revize nádrží z betonu, plastu, oceli, cihel+stěrka
– zkoušky vodotěsnosti nádrží

Projekty

 • – odstranění staveb (demolice)
 • – terénní úpravy
 • – rodinné domy
 • – ČOV
 • – bytové domy
 • – skladovací ocelové haly
 • – provozovny
  • – autoservis
  • – lakovna
  • – čalounictví
  • – pohostinství
  • – obchod
 • – zemědělské stavby
  • – nádrže na kejdu
  • – nádrže na DAM
  • – sila na piliny
  • – posklizňové linky
 • – požární nádrže
  • – sprinklerova nádrž

Reference

 • – ODSTRANĚNÍ STAVEB

  • – Ocelová hala Bašť, Petřvald
  • – Rodinný dům Vinary, Hranice, Brusné aj.
  • – Administrativní budova č.p. 1195, Krnov
  • – Budova Areál fy DYNTEC Terezín
  • – Část budovy míchárny krmiv, NAVOS Holešov
  • – Demolice objektu č.31,54,55, BOCHEMIE Bohumín
  • – Demolice objektu č.51, BOCHEMIE Bohumín
  • – Likvidace vápenného hospodářství, UNIPETROL Litvínov
 • – TERÉNNÍ ÚPRAVY

  • – Hala Bašť
 • – RODINNÉ DOMY

  • – Rekonstrukce RD Lidečko
  • – Rodinný dům Vinary
  • – Rodinný dům Skalička
  • – Rekonstrukce RD Prosenice
  • – Rodinný dům Velký Týnec
  • – Rodinný dům Vinary
  • – a spoustu dalších
 • – ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

  • – DČOV Brusné 2x
  • – DČOV Loukov
  • – DČOV Sovadina
  • – DČOV Čechy
  • – DČOV Grymov
 • – BYTOVÉ DOMY

  • – Rekonstrukce bytového domu, Horní nám.10, Olomouc (památková zóna)
  • – Rekonstrukce bytového domu, Tř. Svobody 27, Olomouc
  • – STAVBY HAL

   • – Skladovací hala, Autosklo Vejmola Hranice
   • – Výrobní hala, SVM Malhotice
   • – Skladovací hala, Morkus-Morava Slavíč
  • – PROVOZOVNY

   • – Autoservis, Přerov
   • – Lakovna, Přerov
   • – Čalounictví Hrubý, Horní Moštěnice
   • – Pohostinství, Bohuslávky
   • – Club Daytona, Přerov
   • – Obchod, Švédská 12, Olomouc
  • – ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

   • – Rekonstrukce skladu kejdy, Mydlářka Benešov
   • – Rekonstrukce skladu kejdy, ZDV Fryšták
   • – Rekonstrukce skladu DAM, Primagra Rybníky
   • – Rekonstrukce skladu DAM, Primagra Staré Sedliště
   • – Rekonstrukce skladu DAM, Primagra Točník u Klatov
   • – Rekonstrukce skladu DAM, Primagra Cheb
   • – Posklizňová linka, SZP Sedláček Osík
   • – Rekonstrukce skladu DAM, Primagra Sušice
  • – STAVBY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

   • – Nádrž na HCL, BOCHEMIE Bohumín
  • – REVIZE NÁDRŽÍ

   • – Nádrž VÍTKOVICE Rynagro Rýnarec
   • – Nádrž VÍTKOVICE ZOD Kestřany
   • – Nádrže EICHHOLZ FV PLAST Čelákovice
   • – Nádrž VÍTKOVICE ROUDENSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ Roudný
   • – Nádrže VÍTKOVICE ZD Javorné
   • – atd.

Kontakt

  • Registrační údaje:
  • IČ: 06652956
  • DIČ: CZ06652956
  • Bankovní spojení: KB Hranice
  • č.ú.: 115-5675060207/0100
  • zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 72782
  • Ing. Zdeněk Homola – fyzická osoba
  • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
  • Dukelská 1207
  • 753 01 Hranice
  • Mob.: +420 605 261 645
  • E-mail: homola@stavby-homola.cz
  • Registrační údaje:
  • IČ: 15384829
  • DIČ: CZ6303122485
  • Bankovní spojení: KB Hranice
  • č.ú.: 107-1680620207/0100
  • ŽL vydal OŽÚ OÚ Přerov Čj.: ŽÚ-991/1604/02